เข้าสู่หน้าหลักของชมรมครับ
 
ค่าวคืออะไร?
 
 
" ค่าวคือบทกวีรูปแบบหนึ่งของคนล้านนาที่นิยมกันมากในอดีต
เป็นภูมิปัญญาล้านนาที่สืบทอดกันมาหลายยุคหลายสมัย
แต่คนล้านนายุคใหม่ไม่ค่อยรู้จัก  เพราะไม่มีสอนในโรงเรียน
 
เรารู้จักแต่สุนทรภู่ และ รู้จักแต่ศรีปราชญ์
แต่ไม่ค่อยมีใครรู้จักพญาพรหมโวหาร พญาโลมาวิสัย หรือเจ้าสุริยวงศ์
 
ค่าวเป็นบทกวีที่แสดงถึงความงามและความไพเราะของภาษาเหนือ
เป็นเหมือนดอกไม้ทางวัฒนธรรมที่กำลังจะเหี่ยวเฉา และร่วงโรย
 
ได้เวลาแล้วหรือยังที่เราจะต้องช่วยกันฟื้นฟูและอนุรักษ์ไว้
หรือจะปล่อยให้สมบัติทางปัญญาที่ปู่ย่าตายาย ป้ออุ๊ย แม่หม่อนสืบทอดกันมา
ต้องสูญสลายไปในยุคสมัยของเรา..... "
 
เดอะจิ๊กุ่ง

เกี่ยวกับชมรมคนรักค่าว        สมัครสมาชิกชมรมคนรักค่าว        ร่วมสนับสนุนชมรมคนรักค่าว