ข่าว:

จากต้นกล้าน้อย  ค่อยงอกสาขา  เป๋นไม้ใหญ่มา  ใจ๊เวลาสร้าง
ผ่านลมผ่านฝน โดนแดดเผาหย้าง  เป๋นไปต๋ามตาง  โลกนี้
ตึกใหญ่นั้นหนา  บ่ลาหลีกลี้  สูงได้อย่างอี้ แลนา
ดินทรายเม็ดน้อย  ก้อยฮิก้อยหา  ก้อยแป๋งกั๋นมา  เป๋นฝาเป๋นห้อง

ขอต้อนฮับสู่บ้านใหม่ของชมรมคนรักค่าวครับ

เดอะจิ๊กุ่ง

**บ้านเก่าชมรมคนรักค่าวเข้าไปดูได้ในหน้านี้เน่อครับ http://www.lannabusiness.com/lannapoem/wb

กำหนดค่าสำหรับการค้นหา
ค้นหาสำหรับ:
ตัวอย่าง "ฟาร์มสัตว์" -ภาพยนตร์
โดยผู้ใช้งาน:
จัดเรียงการค้นหา:
ตัวเลือก:
อายุข้อความ: ระหว่าง  และ  วัน.
กรุณาเลือกบอร์ดที่ต้องการจะค้นหา หรือทั้งหมด