ข่าว:

หน้า: [1] 2 3 ... 10
 1 
 เมื่อ: สิงหาคม 19, 2012, 03:25:06 PM 
เริ่มโดย เดอะจิ๊กุ่ง - กระทู้ล่าสุด โดย PreechaK

สวัสดีครับสมาชิกใหม่ครับ แนะนำตวยครับ

หยังมาหายแซ๊บ หยังมาหายสอย
ดับปิ้งงินวอย หายกั๋นถ้วนหน้า ??? ???

แวะมาฮู้จัก คนฮักค่าวหลาย บ่ได้ดูดาย ขยายฐานกว้าง
    :D

 2 
 เมื่อ: กันยายน 30, 2010, 07:04:13 PM 
เริ่มโดย เดอะจิ๊กุ่ง - กระทู้ล่าสุด โดย เดอะจิ๊กุ่ง
สวัสดีครับสมาชิกใหม่ครับ แนะนำตวยครับ

หยังมาหายแซ๊บ หยังมาหายสอย
ดับปิ้งงินวอย หายกั๋นถ้วนหน้า ??? ???

ยังอยู่ตี้นี้  บ่หนีไปไหน แอบนั่งตางใน หวังได้งวดหน้า  หวังได้งวดหน้า อิอิ

ยินดีต้อนฮับ แล้วก่อ เจิญต๋ามสบายครับ
ช่วงนี้ก๋ารนักครับ อาจจะตอบจ๊าหน่อย

 3 
 เมื่อ: กันยายน 20, 2010, 11:55:06 PM 
เริ่มโดย เดอะจิ๊กุ่ง - กระทู้ล่าสุด โดย konmuang
สวัสดีครับสมาชิกใหม่ครับ แนะนำตวยครับ

หยังมาหายแซ๊บ หยังมาหายสอย
ดับปิ้งงินวอย หายกั๋นถ้วนหน้า ??? ???

 4 
 เมื่อ: กันยายน 18, 2010, 05:52:15 PM 
เริ่มโดย เดอะจิ๊กุ่ง - กระทู้ล่าสุด โดย เดอะจิ๊กุ่งกะโลง "ที่นี่ล้านนา"
 

 

ธรณีนี่นี้                 ล้านนา
ข้าม่อนเกิดใหญ่มา  มอกน้อย
หวังจักสืบปั๋ญญา    บ่าเก่า
หื้อรุ่งเรืองชื่นช๊อย   บ่ด้อย อับจ๋น
 
 
เดอะจิ๊กุ่ง
 
16/9/2553

 5 
 เมื่อ: มิถุนายน 24, 2010, 10:47:52 PM 
เริ่มโดย เดอะจิ๊กุ่ง - กระทู้ล่าสุด โดย เดอะจิ๊กุ่ง
ค่าวยังมีหลาย  บรรยายเอาไว้  แต่ยังบ่ได้  เอามา
บันทึกเอาไว้  ในเว็บนี้หนา  ย้อนว่าเวลา  ม่อนข้ามีหน้อย อิอิ

ไหว้สาอาจ๋ารย์ครับ
ว่างๆ จะเอามาลงเพิ่มครับ
ช่วงนี้มัวกึ๊ดเรื่องก๋ารเรื่องงานครับ
บ่ค่อยมีเวลาหื้องานอดิเรกสักเต้าใดครับ อิอิ

 6 
 เมื่อ: มิถุนายน 13, 2010, 09:03:04 PM 
เริ่มโดย เดอะจิ๊กุ่ง - กระทู้ล่าสุด โดย TANAN
ยินดียิ่งแล้ว มิตรแก้วสหาย จิ๊กุ่งป้อจาย มาผายค่าวสร้อย
เอาค่าวเครือออน สองต๋อนสองสร้อย มาร้อยมาเรียง ตั๊ดนี้
รอเหล่าเมธา มาจ๋ามาจี๊ ใผบ่มาจี้ มาไจ
เมธีค่าวจ๊อย หายจ้อยไปไหน บ่มีสักราย มาไขต่อถ้อย.

 7 
 เมื่อ: มิถุนายน 13, 2010, 08:47:04 PM 
เริ่มโดย เดอะจิ๊กุ่ง - กระทู้ล่าสุด โดย TANAN
เข้ามาวันนี้ ก็บ่มีใผ เหลืออยู่สองจาย มาหมายตอบถ้อย
จิ๊กุ่งก็ดาย หายไปบ่หน้อย มาไกล๋จอยวอย เจ้นล้ำ
มีใผพ่องจา จักมาเตื่อมก๊ำ มาจ้วยจดจ้ำ ค่าวซอ
มาเต๊อะพี่น้อง มาถ้องเต๊อะหนอ มาเขียนค่าวซอ มาต่อค่าวสร้อย.

 8 
 เมื่อ: พฤษภาคม 02, 2010, 08:43:44 PM 
เริ่มโดย เดอะจิ๊กุ่ง - กระทู้ล่าสุด โดย เดอะจิ๊กุ่ง


ใบลานเก่าก่อนกี้            เมินมา
เปิ้นแต่งเป๋นตำรา          เลิศล้ำ
แต่ว่าบะเด่วนา              ขอบอก
ปลวกยอกปลวกกิ๋นย้ำ    น่าจ๊ำ   หมองใจ๋

ตั๋วเมืองของเก่าเกื้อ        เมินมา
บันทึกเป๋นต๋ำรา             บ่ไร้
สัปป๊ะศาสตร์วิชา           เขียนอ่าน
ไผพ่องจักช่างไจ๊           เขียนได้  อ่านเป๋น

ไผไหนจักช่วยก๊ำ           กำเมือง
หื้อรุ่งเจริญเรือง             ทั่วท้อง
ได้เต้าหมู่คนเมือง          จ้วยสืบ
เจิญเต๊อะเจิญพี่น้อง       ฮ่วมห้อง  สืบสาน

 9 
 เมื่อ: พฤษภาคม 02, 2010, 08:23:08 PM 
เริ่มโดย เดอะจิ๊กุ่ง - กระทู้ล่าสุด โดย เดอะจิ๊กุ่ง

นักค่าวมีน้อย  นักจ๊อยก่อหาย  ง่อมใจ๋เดียวดาย  แต๊จายป้อเจ้า
เหลียวซ้ายแลขวา   ไปมาก่อเศร้า  มีก้าหมู่เฮา  เต้านั้น
จ้างมันเต๊อะหนา  เนอนาป้อจั๊น  เต้าใดเต้าอั้น  นอนาย
ฮักค่าวอย่างนี้  บ่มีวันหาย  จักบ่ลืมลาย  สืบสายค่าวสร้อย
เถิงแม้คนจ๋า   จักมากั๋นหน้อย  ก่อบ่สำออย  อ่อนซ้อม
แต่งค่าวประจ๋ำ  นำมานอบน้อม  ฝากเป๋นค่าวก้อม  ต๋ามลาย
มึนตึ๊บช่วงนี้  ไจ้ลี้หนีหาย  ย้อนว่าคำจาย  ก๋ารหลายแต๊เจ้า  ก๋ารหลายแต๊เจ้า

อิอิ
งานนักคับอาจ๋ารย์ ว่าจะส่งซีดีหื้อยังบ่ได้ไปเลยครับ  บ่ได้ลืมเน่อครับ

 10 
 เมื่อ: เมษายน 25, 2010, 07:18:02 PM 
เริ่มโดย เดอะจิ๊กุ่ง - กระทู้ล่าสุด โดย TANAN
หลายเวลาแล้ว มิตรแก้วสหาย หนีไปตางใด หายไปไหนเสี้ยง
นักค่าวตังหลาย หนีไปหมดเกลี้ยง มาไร้สำเนียง ค่าวจ๊อย
เปิ้นหนี้ไปไหน ญิงจายหนานน้อย ใจ๋เหลือเท่าก้อย หมดแฮง
จึงมาเรียงร้อย ฝากถ้อยแถลง วันนี้ยามแลง มาแต่งค่าวก้อม

หน้า: [1] 2 3 ... 10